New BioVirtus Head Office

Due to the dynamic growth of our company and ever escalating expectations of our clients, on  February 23rd, 2017 we have moved our head office from Kajetany to a new location in Warsaw:    

BioVirtus Research Site Sp. z o.o.
ul. Locci 5/2
02-928 Warsaw, Poland

Other company data including: KRS register, VAT, and REGON numbers, bank account numbers, telephone numbers and e-mail addresses of our employees has not changed. In consideration of the aforementioned change we kindly ask for the use of our new address in any documents or future correspondence with BioVirtus.

We hope that this change will improve the comfort and synergy of our cooperation.    

 

Nowa siedziba firmy BioVirtus

Uprzejmie informujemy, iż w związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy i oczekiwaniami naszych klientów, z dniem 23 lutego 2017 r. nastąpiła zmiana siedziby głównej naszej Spółki z dotychczasowej w Kajetanach na siedzibę w Warszawie:

BioVirtus Research Site Sp. z o.o.
ul. Augustyna Locciego 5/2
02-928 Warszawa 

Pozostałe dane Spółki, w tym numery KRS, NIP i REGON, numery kont bankowych oraz numery telefonów i adresy e-mail pracowników nie uległy zmianie. Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z prośbą o uwzględnianie nowego adresu Spółki we wszelkich dokumentach oraz pismach do niej kierowanych.

Mamy nadzieję, że zmiana siedziby firmy pozwoli zacieśnić kontakty z naszymi Klientami. 

 

Go back