Why choose us

 • Expertise BioVirtus can execute large long-confinement studies with up to 45 subjects.
 • Effectiveness Thanks to a large database of subjects BioVirtus guarantees swift and effective recruitment, screening and enrolment.
 • Easiness We have the ability to quickly enrol patients with various diseases.     

Career at BioVirtus

BioVirtus Research Site Sp. z o.o.
Ośrodek Badań Klinicznych, w związku z dynamicznym rozwojem, poszukuje kandydatów na stanowisko

Specjalista ds. Kontroli Jakości

Region: mazowieckie (Józefów i Warszawa)
Numer referencyjny: Specjalista ds. Jakości 06/2019

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu nauk biologicznych (biologia, biotechnologia, farmacja lub kierunkowe pokrewne),
 • minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub z dokumentacją badań klinicznych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (ICH GCP) oraz prawa w zakresie badań klinicznych,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doskonała organizacja pracy,
 • zdolności analityczne.

 

Główne zadania:

 • kontrole prowadzonych w ośrodkach badań, m.in.:
  • na zgodność z obowiązującym prawem, ICH GCP, protokołem badania, instrukcjami do badania oraz procedurami ośrodka,
  • procesu świadomej zgody,
  • poprawności wykonywania procedur badania przewidzianych w protokole badania m.in. medycznych, laboratoryjnych, farmaceutycznych,
  • dokumentacji źródłowej i CRF,
  • prowadzenie (tworzenie, implementacja, weryfikacja, aktualizacja) Dokumentów Proceduralnych takich jak Standardowe Procedury Operacyjne, Instrukcje,
  • przygotowanie oraz realizowanie, harmonogramów audytów w ośrodkach,
 • koordynacja przygotowań, przebiegu oraz działań po audycie zewnętrznym/Inspekcji,
 • realizowanie aktywności w ramach systemu szkoleń wewnętrznych.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin na atrakcyjnych warunkach,
 • możliwość podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych,
 • możliwość dalszego rozwoju w badaniach klinicznych we wiodącym ośrodku faz wczesnych,
 • przyjazne środowisko pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres praca@biovirtus.eu.

Prosimy o wysłanie aplikacji w formie pliku pdf. W temacie wiadomości prosimy zawrzeć nazwę stanowiska.

Jednocześnie w stopce CV prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, którym jest BioVirtus Research Site Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Augustyna Locciego 5 lok. 2, 02-928 Warszawa) podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów związanych z organizacją procesu rekrutacyjnego w obecnym procesie rekrutacyjnym jak również w przyszłych procesach rekrutacyjnych BioVirtus Research Site Sp. z o.o. 

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora dla kandydata do pracy  zamieszczonej na witrynie BioVirtus Research Site Sp. z o.o pod adresem www.biovirtus.eu/klauzule/rekrutacja.” 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.